DatTong

EURAUD , Euro fx/ Australian Dollar, Sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Gía đang cho xu hướng đi xuống.
- Đóng dưới cản.
Giá quay lại test cản cho tín hiệu--> Bán
Đóng lệnh: đạt mục tiêu