URIFX

@EURAUD #WW => Mua wave 5 của Wolfe Wave

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
========= Kế hoạch ========
Strategy: Buy Wolfe Wave
tw = wave 5
sl = 1.542
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Giao dịch đang hoạt động