FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
khung tuần vẫn nằm trong trend tăng và ở sóng 3
các chỉ báo vẫn cho tín hiệu đẹp để cặp tiền này tăng trong tuần này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.