vothien

Test pp

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Tiêp tục test phương pháp mới nào ae
Minh đã vao lệnh.phân tích như hình.
Chúc mọi ngươi may mắn 💌💌
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.