ngobao1975

Xu hướng EA từ 25/11

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EA đã phá trendline tăng, đang retest lại vùng cung, giá đã cho áp lực giảm. Đã cho mô hình VĐV. Chờ SELL và TP/ SL như trên chart.

Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ.
Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************