NguyenThang33

EURAUD -- Đang tiệm cận đến vùng sell

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Ae cùng chờ để bắt đỉnh đi sell nha.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.