Eagle-Pips

EURAUD Sell ngay tại @1.6270

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD Sell ngay tại @1.6270
Stop loss @1.6300 (-30 pips)
Take profit @1.6200 (+70 pips)

À ơi ví dầu để không bị block.

RR 2.0 rất đẹp, chúc các bạn may mắn.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.