anhnd1

EURAUD - Mua trên H1

Giá lên
anhnd1 Cập nhật   
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
H1 xu hướng tăng đang kết thúc điều chỉnh
Mua Euraud trên H1 với mục tiêu 1.60459, stoploss: 1.59584
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.