OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đang đi trong kênh giá tăng, chờ giá test lại cạnh dưới kênh ( cũng là vùng cản cũ ) để vào lệnh

Khuyến nghị

Buy limit: 1.61338

SL: 1.60988

TP1: 1.67619

TP2: 1.62088
Giao dịch đang hoạt động: Chạm mục tiêu TP1: +35pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chạm mục tiêu TP2: +75pips