Mie_Stable_Profit_Trading

BUY LIMIT EURAUD

Mie_Stable_Profit_Trading Cập nhật   
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đang đi trong kênh giá tăng, chờ giá test lại cạnh dưới kênh ( cũng là vùng cản cũ ) để vào lệnh

Khuyến nghị

Buy limit: 1.61338

SL: 1.60988

TP1: 1.67619

TP2: 1.62088
Giao dịch đang hoạt động: Chạm mục tiêu TP1: +35pips
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chạm mục tiêu TP2: +75pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.