dinhchien

EURAUD - Đánh Swing theo kênh Keltner & ADX indicator

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- Rủi ro 1%/giao dịch.
- Dữ liệu mặc định theo tài khoản Basis.
- ADX xác nhận trend mạnh 46 & đường Upper 1 Keltner.
- ADX nhanh là 15 phút.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.