leducdat231197

canh Sell EA tại đây

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
canh Sell EA tại đây
Bình luận: tiếp tục đợi dấu hiệu đảo chiều
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chốt

Bình luận