AZINVEX

Phân tích EURAUD D1, 16:57, 7-5-2018

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mô hình 2 đỉnh được hình thành
Breakout xảy ra, kèm theo là một xu hướng "sập" mạnh mẽ.
Openprice: 1.5874
Takeprofit 1: 1.5738
Takeprofit 2: 1.5599
Takeprofit 3: 1.5471
Stoploss: 1.6064
Mọi người tham khảo và góp ý nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.