FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Mẫu dơi, chờ hoàn thành mô hình