HuynhSang-Forex

KÈO EURAUD ngày 24/9

Giá lên
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
SELL EA giá hiện tại hoặc SELL litmit tại giá 1.65391
SL: 30 pip
TP: 1.64308
Ăn cú hồi của EA nhé. Xu hướng chính vẫn là BUY.

Bình luận