hailnforex

EURAUD đánh xuống theo mô hình vai đầu vai

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đánh xuống theo mô hình vai đầu vai