JetCao

Giao dịch giá lên EURAUD

Giá lên
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD có thể chạy sóng 5
Giao dịch tuân thủ sl tuyệt đối
Bình luận: Có thể EA đã hoàn thành 5 sóng, và đang thực hiện sóng hiệu chỉnh A-B-C
Vậy kịch bản vẫn đánh lên để tp sóng C