FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
H4 giá về đến vùng mua chính, vùng này trùng vùng fibo 0.5 - 0.618 của con sóng lên trước đó nên sẽ là 1 vùng mua tiềm năng.
H1 cũng đã phá lên vùng bán tạo cấu trúc tăng kèm phân kỳ tăng.

Nhận định: tìm cơ hội mua khi giá về lại vùng mua H4

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.