DatTong

EURAUD, Hình thành downtrend trên H4--> Bán

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD , Hình thành downtrend trên H4--> Bán