UnknownUnicorn4548749

EURAUD- 5/1/2020- BUy ngắn hạn,Sell dài hạn

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhìn khung W1 không cần phải bàn cãi nhiều về xu hướng trung hạn của cặp tiền này
Khung D1: Thứ 5+ 6 tuần trước xuất hiện cây Búa ngược + 1 cây bao trùm tăng ngay tại vùng đáy cũ==> Buy limit: 1.6 SL : 1.5939 TP 1.6146
-Sau khi giá quay trở lại vùng Supply 1.61-1.62 hợp lưu trend giảm trung hạn W1 sẽ xem xét yếu tố price action tại đó để đưa ra quyết định tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.