LHBB

EURAUD- 5/1/2020- BUy ngắn hạn,Sell dài hạn

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Nhìn khung W1 không cần phải bàn cãi nhiều về xu hướng trung hạn của cặp tiền này
Khung D1: Thứ 5+ 6 tuần trước xuất hiện cây Búa ngược + 1 cây bao trùm tăng ngay tại vùng đáy cũ==> Buy limit: 1.6 SL : 1.5939 TP 1.6146
-Sau khi giá quay trở lại vùng Supply 1.61-1.62 hợp lưu trend giảm trung hạn W1 sẽ xem xét yếu tố price action tại đó để đưa ra quyết định tiếp