UnknownUnicorn4548749

04/08/2021 Sell EURRAUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
04/08/2021 Sell EURRAUD khung H1
Sóng giảm H1 hình thành
Trend tăng h1 đã bị phá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.