ZenoReal

Chờ bán EURAUD (17/9)

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chờ EURAUD khi giá test các block 5 phút và có các dấu hiệu xác nhận để vào lệnh Sell.

***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!

Ý tưởng liên quan