UnknownUnicorn23499361

Chờ bán EURAUD (17/9)

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chờ EURAUD khi giá test các block 5 phút và có các dấu hiệu xác nhận để vào lệnh Sell.

***
Đây chỉ là giao dịch của tôi,
Hãy xem nó như một idea để tham khảo và nhận định.
Bạn cần có plan và quản lý giao dịch của mình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.