themanhg9

xu hướng chính của EURAUD

Đào tạo
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Chào các bạn hôm nay tôi bất đầu chia sẻ các kiến thức mà tôi học được và vốn kinh nghiệm đầu tư mà tôi đã học được mong các ý tưởng này sẽ giúp các bạn đầu tư tốt và thành công trong lính vực tài chính đầu tư ngoại hối , cổ phiếu, vàng , forex. Tôi mới học cách làm việc cùng tradingview nên có gì không tốt các bạn cứ đóng góp y kiến tôi sẽ xem xét lại nhé.
Chúc các bạn thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.