TradeProEdu

EURAUD xu hướng tăng giá

Giá lên
FOREXCOM:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Trên biểu đồ bốn giờ. Dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, các dòng nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, đám mây hiện tại sẽ đảo ngược từ giảm dần sang tăng dần. Đường giá đang giao dịch trên các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.6115). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.6172).


Trên biểu đồ hàng ngày, dòng Tenkan-sen nằm trên Kijun-sen, các đường nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm bên dưới biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang tăng dần. Đường giá đang giao dịch trên các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.5979). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.6252).

Khuyến nghị mở các vị thế mua ở mức giá hiện tại với Chốt lời ở mức tối đa trước đó của đường Chikou Span (1.6401) và Cắt lỗ ở mức đường Kijun-sen (1.6034).

Bình luận