SonPriceAction

EURAUD đã tạo đỉnh

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Tất cả phân tích ở trên chart
Cơ hội để short EA với R/R tốt.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.