thichtuong

EURAUD - LONG SELL

Giá xuống
OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD SELL DÀI HẠN
TP: 1.53435