PKTeam

SELL EURAUD

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD đã xác nhận hoàn thành mô hình tiếp diễn. Sell về vùng demand zone H4. SL tuyệt đối trên vùng 1.62719.