DatTong

EURAUD, Xu hướng lên bắt đầu hình thành trên H4.

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD , Xu hướng lên bắt đầu hình thành trên H4.
W1:
D1: