FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
- H4 giá sau khi giá phá lên vùng bán trước đó thì đang hồi lại. Như lần trước mình đã phân tích, mình sẽ chờ giá hồi về vùng fibo 0.5 - 0.618 - vùng này trùng với vùng bán bị phá lên trước đó nên từ vùng bán đã chuyển thành vùng mua tiền năng nên mình xem giá phản ứng rồi tìm cơ hội để buy lên.
Tất nhiên trường hợp giá phá xuống khỏi vùng này thì mình sẽ canh để tìm cơ hội buy từ vùng mua bên dưới, hoặc cũng có thể đặt lệnh buy limit.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.