OANDA:EURAUD   Euro /Đô la Úc
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh