rim5067

EURAUD 4h Analysis

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD
Sell setup vùng supply zone trên khung 4H 1.6158 ~ 1.6192
Giá mục tiêu 1.5945