NguyenThang33

Cơ hội cho mô hình Bullish - LONG

Giá lên
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
RSI đang trong giai đoạn quá bán trên mô hình bullish cánh dơi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.