DatTong

EURAUD, Bán tiếp theo xu hướng H1.

Giá xuống
FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
EURAUD , Bán tiếp theo xu hướng H1.