UnknownUnicorn31399052

EURAUD, quan sát và chờ mua tại Last Point of Support

FX:EURAUD   Euro /Đô la Úc
Phân tích vàng, forex và các cặp tiền tệ theo phương pháp Wyckoff

Giá có thể test lại vị trí LPS như trên biểu dồ.
Chúng ta sẽ cùng chờ phản ứng tại đó.

Xem thêm các phân tích vàng, BTC , GBPJPY ở dưới.
------------------------------------------
Chú ý khi tham khảo ý tưởng giao dịch vàng này:
Đây chỉ là nhận định và kế hoạch của cá nhân
Chỉ dùng để tham khảo.
Bạn cần có nhận định riêng và quản lý rủi ro khi giao dịch Forex.

Đây là blog chia sẻ miễn phí các ý tưởng!
Z Concepts là phương pháp giao dịch forex và tiền điện tử mà kết hợp giữa Wyckoff, Supply & Demand , Price Action cùng với một số cách phân tích kỹ thuật khác.

Happy Trading !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.