tradafx

Đợi tín hiệu mua xuất hiện với EURCAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm giá.
Key level tại 1.44500 đã bị phá vỡ. Giá đang hình thành mẫu hình retest ngưỡng hỗ trợ này.
Đợi xuất hiện mẫu hình tiếp diễn mua thì có thể tìm cơ hội vào lệnh với EURCAD .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.47500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.