maivanhai

Eurcad đánh xuống.

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Tuần vừa rồi đánh dấu sự xác nhận phá vỡ tại vùng kháng cự mạnh của cặp tiền này. Mục tiêu có thể là vùng đáy kế tiếp trên khung biểu đồ tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.