URIFX

@EURCAD #ChannelUp => Chờ mua breakout

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD chạm đáy channel đi lên, price có vẽ kg hứng thú đi xuống tiếp. Giám sát phản ứng của thị trường để ra lệnh mua. Aggressive trader có thể đã vào lệnh. :)