masterpip105

Lệnh tham khảo EURCAD

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đây là phân tích mang tính chất tham khảo,mình không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro nếu như ai đánh theo phân tích này.
Các phân tích chi tiết đều thể hiện trên biểu đồ.
Bình luận: giá đã đi đúng hướng
Bình luận: tp1 đã đạt được

Bình luận