maivanhai

EURCAD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Hành động giá đang cho thấy sự quay đầu của giá tại vùng xác nhận mô hình hai đỉnh trên ngày, cùng với sự ủng hộ xu hướng xuống trong dài hạn. Tuần tới tiếp tục ưu tiên đánh xuống cặp tiền này. Mục tiêu là vùng đáy kế tiếp của giá trên D1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.