maivanhai

EURCAD đánh xuống

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Hành động giá đang cho thấy sự quay đầu của giá tại vùng xác nhận mô hình hai đỉnh trên ngày, cùng với sự ủng hộ xu hướng xuống trong dài hạn. Tuần tới tiếp tục ưu tiên đánh xuống cặp tiền này. Mục tiêu là vùng đáy kế tiếp của giá trên D1