iC3tea

EC đợi chờ 1 cú pullback

Giá xuống
iC3tea Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Xu hương giảm của EC vẫn đang tiếp diễn, thể hiện qua các đỉnh và đáy mới thấp hơn đỉnh và đáy cũ.
Sau khi đi qua EMA200 thì giá đang bắt đầu pullback.
Dự kiến giá sẽ về tới vùng 1.524 - 1.529 sau đó sẽ quay đầu giảm tiếp theo xu hương.
Phương án : chờ giá break trenline giảm để Short
Đã hủy lệnh:
Giá không giảm sau khi pullback.
Hủy kèo đợi cơ hội khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.