SinvestFX

Buy EURCAD khi breakout kênh giá giảm

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đang di chuyển trong kênh giá giảm H4.
Chờ đợi tín hiệu breakout kênh giá và retest BUY.