Langtuvn99

19/3/2021 : Phân Tích Xu hướng Trung hạn EURCAD

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
hiện tại, cặp EURCAD đang có tín hiệu đánh lên
Dự kiến mục tiêu tăng lên lại vùng quanh 1.4945 . Và sau khi tăng vững mạnh, thì dài hạn, kỳ vọng lên lại vùng giá quanh 1.5100
Giá hiện tại đang là 1.4894
Canh mua quanh vùng giá 1.4880 để đánh lên. nếu đánh dài hạn lên 1.5100 thì có thể xem xét mua quanh giá hiện tại.

SL cho dự báo xu hướng này, là dưới 1.4810

Chúc chi bộ may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.