DatTong

EURCAD, Euro Fx/ Canadian Dollar, H4

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Xu hướng đang đi lên
- Hiện tại, giá đóng trên hỗ trợ, cho cây D1 tiếp diễn xu hướng.
Tuy nhiên giá đang nằm cạnh trên của channel.
--> Chờ giá hồi, cho tín hiệu--> MUA
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry!
Bình luận:
the price moves ~ 100pip !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP 150pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.