khoahuynh

EURCAD short

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Hiện tại Ecad vẫn trong xu hướng giảm. Giá có thể về vùng cầu tháng như hình.
Xu hướng giảm chưa bị phá vỡ nên vẫn ưu tiên canh short về vùng cầu tháng bên dưới. có thể limit sẵn lệnh buy tại vùng cầu tháng này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.