BULL-LIGHT-SIGNALS

NHẬN ĐỊNH EURCAD NGÀY 21/4

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đã phá vỡ cấu trúc tam giác khung D1 - Tiếp diễn xu hướng Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.