NguyenXuanHuong

Phân tích EURCAD theo cấu trúc xu hướng kết hợp PA

OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Phân tích xu hướng H4:
- Cấu trúc xu hướng khung H4 hiện đang tăng giá (cấu trúc đỉnh đáy tăng dần)
- Sau khi giá thực hiện điều chỉnh giảm xuống vùng OB H4 thì có dấu hiệu chững lại (tạo liên túc tạo 3 nến doji) sau đó bật tăng mạnh mẽ hình thành nến pinbar tiếp theo đó là một nến trend bar tăng lý tưởng, hiện tại giá đã breakout trend giảm ngắn hạn.
- Với cấu trúc giá hiện tại chúng ta kỳ vọng một đợt tăng giá tiếp theo cho ECAD. Hiện tại giá đang sideway trong biên độ nến trend bar tăng.
- Chúng ta có thể chuyển xuống những TF nhỏ hơn (H1, M15, M5) để tìm kiếm những setup vào lệnh tiềm năng.
Ý tưởng giao dịch:
TH1: Nếu giá breakout mức giá 1.47865
- Buy stop 1.47865, SL: 1.47000, TP: quanh vùng giá 1.49000
TH2: Giá tiếp tục giảm xuống vùng OB H4 chúng ta sẽ canh buy
- Buy Limit 1.46650, SL: 1.46000, TP: canh chốt lời quanh mức giá 1.49000
TH3: giá tiếp tục giảm sâu, có thể canh buy như hình.
Chúc aec có ngày giao dịch cuối tuần vui vẻ!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.