ThanhThaoMC

06/05 EURCAD Bắt đầu bước sóng thứ 3

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Trên biểu đồ bên trái hàng tháng, có thể tìm ra một số manh mối cho thấy cặp này đã rất cố gắng để tạo ra một bước sóng mới trong 4 tháng qua. Và bước sóng thứ 3 mới này đang nhận được nhiều sự hỗ trợ với mức tăng 1200 trên biểu đồ hàng tháng.

Trên biểu đồ hàng tuần bên phải, tối đa chỉ tăng được 500pips

Vì vậy, kế hoạch là theo xu hướng chính trên biểu đồ hàng tháng và tìm kiếm một điểm vào hợp lý tại tuần này
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.