KhaiGuru

EURCAD | Mạo hiểm bắt đáy

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD
- Chấp nhận mức độ rủi ro cao.
- Cấu trúc thị trường: Cặp này đang không thể tạo ra LL, trong khi RSI phân kỳ lại tạo thành HL.
- Tín hiệu nến: Giá đóng cửa trên EMA55 với nến tăng đẹp.
- Tương quan: Tất cả các cặp tiền chéo chính với EUR đều đang tăng mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.