xin1banthang

Giá phá qua vùng cầu H1, xu hướng chuyển sang giảm.

Giá xuống
xin1banthang Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Canh bán tại vùng cầu vừa mới bị phá vỡ, RR tỷ lệ 1:3
Bình luận:
SELL LIMIT 1.4700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.