UnknownUnicorn28720704

Cặp EURCAD sắp tăng, giá dầu sắp giảm tại Châu Âu?

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Bạn nhận xét gì nếu tôi nói như vậy? Nếu được hãy cùng chờ xem trong tương lai sắp tới giá cắp EURCAD có thật sự tăng hay không.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.