JackyN9u63n

Cặp EURCAD sắp tăng, giá dầu sắp giảm tại Châu Âu?

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
76 lượt xem
3
Bạn nhận xét gì nếu tôi nói như vậy? Nếu được hãy cùng chờ xem trong tương lai sắp tới giá cắp EURCAD có thật sự tăng hay không.