URIFX

@EURCAD #Next impulse wave => Bán sóng thứ 5

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Nếu bạn kg bị bệnh tim thì sell từ đỉnh, không thì chờ breakout.

========= Kế hoạch ========
Strategy: Aggressive sell
tw = Wave 5
sl = như chart (bên trên giá cuối wave 1)
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động: